קטגוריות
קייאק גלים
₪ 6500
גלשן קייט לגלים
₪ 3600
לונגבורד בהזמנה אישית
₪ 5200
לונגבורד "0'9-"6'9 EPS שבמבצע
₪ 4400
Shesh Besh 5'4 - 5'11
₪ 1890
4'5 - 11'5 Mini Digger
₪ 2090
6'6 - 0'6 Mini Digger
₪ 2190
גלשן Fish\Hybrid אפוקסי (EPS) מגובה 2'7 ומעלה
₪ 3200
פאנבורד "3'6-"6'6 שבמבצע
₪ 2290
פאנבורד "7'6-"11'6 שבמבצע
₪ 2490
פאנבורד "0'7-"6'7 שבמבצע
₪ 2590
רצועת בטן לקייאק
₪ 270
Shesh Besh 6'0 - 6'6
₪ 1990
Shesh Besh 6'7 - 6'11
₪ 2090
גריפ S.U.P
₪ 690
גלשן לימוד 2'5 BZ
₪ 1090
גלשן לימוד 0'6 BZ
₪ 1250
גלשן לימוד 0'7 BZ
₪ 1400
גלשן שבמבצע "4'5-"0'6
₪ 1890
פאנבורד "7'7-"2'8 שבמבצע
₪ 2790
פאנבורד "3'8-"8'8 שבמבצע
₪ 2990
גלשן פאנבורד פוליאוריטן עד גובה 3'6
₪ 2400
גלשן פאנבורד פוליאוריטן מגובה 3'6 עד7'6
₪ 2700
לונגבורד "0'9-"6'9 שבמבצע
₪ 3800
גלשן להשכרה יומית
₪ 100
גלשן להשכרה שבועית
₪ 600
11'6 - 7'6 Mini Digger
₪ 2290
6'6 - 0'6 Digger
₪ 2390
גלשן במבצע "7'6 - "11'6
₪ 2090
גלשן לימוד 2"5 פיש
₪ 990
ליש קייאק
₪ 100
גלשן לימוד 0'8 BZ
₪ 1690
חרב לגלשן Soft
₪ 70
HOLLY TOLEDO 2
₪ 3590
SHARPEYE MODERN 2 / FUSION E2
₪ 3590
SHARPEYE DISCO / FUSION E2
₪ 3590
CHILLI - CHURRO
₪ 3990
Peri Peri
₪ 3990
All Round Nugget
₪ 3690
All Round Malibu
₪ 5900
1 2 3 4